Este uşor să eviţi intoxicarea cu monoxid de carbon!

În perioada rece a anului, odată cu punerea în funcţiune a aparatelor şi instalaţiilor de încălzire alimentate cu gaz, lemne, cărbune sau alți combustibili, creşte pericolul producerii accidentelor sau intoxicaţiilor cu monoxid de carbon. Utilizarea unor instalaţii neconforme din punct de vedere tehnic sau montate ilegal, racordarea necorespunzătoare la coşurile de evacuare a gazelor arse, coşurile de fum înfundate, neetanşe se poate solda cu pierderi de vieţi omeneşti.

CE ESTE MONOXIDUL DE CARBON? manoxid de carbon
Monoxidul de carbon este un gaz incolor, fără miros, fără gust. Această substanţă invizibilă şi foarte otrăvitoare provine din arderea gazului natural (de exemplu în sistemul de încălzire, în aragaz, în motoarele mașinilor) petrolului, lemnului, cărbunelui, păcurii, parafinei, propanului, butanului, etc.

DE CE ESTE MONOXIDUL DE CARBON PERICULOS?
Monoxidul de carbon este periculos pentru că împiedică alimentarea cu oxigen a celulelor, rezultatul fiind moartea prin asfixiere. Odată inhalat monoxidul de carbon se leagă de hemoglobină, formând un compus stabil – carboxihemoglobina – blocând astfel irigarea cu oxigen a organelor interne. 

monoxid de carbon pericol

Moartea poate surveni în 3 minute de expunere la o concentraţie de monoxid de carbon de 12000 ppm (particule per million) şi într-o jumătate de oră la o concentraţie de 2000 ppm. De obicei, în jurul instalaţiilor de încălzire concentraţia este de 5 – 15 ppm, iar în coşul de fum al instalaţiilor de încălzire concentrația medie este de 5000 ppm. În gazele de eşapament ale autoturismelor concentraţia medie este de 7000 ppm!

CUM MĂ PROTEJEZ DE INTOXICAREA CU MONOXID DE CARBON?
Fie că utilizați instalaţii de încălzire pe lemne, cărbuni, gaze sau alte tipuri de combustibili, aveţi în vedere următoarele:
    -Respectați regulile de montare şi exploatare a instalaţiilor de încălzire şi de gătit.
    -Nu montaţi instalaţii de încălzire improvizate, fără certificate de conformitate.
    -Nu puneţi în funcţiune de sine stătător instalaţiile noi de încălzire – încredinţaţi acest lucru unui specialist care să facă toate verificările necesare (racordarea la alimentarea cu combustibil, proba de presiune şi etanşeitate, încărcarea şi aerisirea instalaţiei, asigurarea condiţiilor tehnice de evacuare a gazelor arse, existenţa prizei de ventilare).
    -Instalaţi un detector de monoxid de carbon în încăperea în care se află instalaţia de încălzire. Acesta va emite un semnal sonor continuu din momentul în care va sesiza o concentraţie sporită de monoxid de carbon în încăpere. Montarea unui detector de gaze arse nu presupune intervenţia în instalaţia de încălzire, nu sunt necesare alte costuri suplimentare (de proiectare, avizare, recepţie sau punere în funcţiune). La apariţia semnalului sonor trebuie să închideţi toate aparatele care se află în funcţiune şi să aerisiţi încăperea.
    -Nu faceţi modificări neautorizate ale instalaţiilor.
    -Asiguraţi o ventilare permanentă în încăperile unde funcţionează centralele termice sau aragazele.
   -Opriți/stingeţi aparatele neautomatizate pe timp de noapte sau în timpul somnului, nu lăsaţi focul deschis nesupavegheat.
    -Asiguraţi verificarea şi curăţarea coşurilor de fum, hornurilor şi a canalelor de ventilare cel puţin o dată pe an, înaintea începerii sezonului rece.
    -Nu dormiți în încăperi în care se află aparate neracordate la coșul de fum (aragazul, etc.).

cosar22

Respectând regulile simple de mai sus puteţi reduce semnificativ riscul pătrunderii monoxidului de carbon în locuinţa Dumneavoastră și implicit – riscul intoxicării.