Cronotermostate Salus seria ST620 – funcționalitate și confort maxim

Un termostat programabil este un dispozitiv ce combină funcţiile unui termostat de cameră şi ale unui controler pentru încălzire, într-un singur ansamblu. Termostatul programabil se utilizează pentru a comuta sistemul de încălzire, prin modificarea diverșilor parametri (intervale de timp, temperaturi).

ST620RF de la Salus Controls este un termostat electronic elegant şi precis, cu un ecran mare, uşor de citit, cu cristale lichide (LCD). Receptorul se foloseşte pentru racordurile cablajelor şi comanda de pornire/oprire a căldurii. Centrul de comandă oferă o interfaţă de utilizator şi o comandă/detectare a temperaturii. Cele două ansambluri sunt conectate printr-un semnal de radiofrecvenţă (RF).

Detalii: Romstal.md

Instalare:

Termostatul ST620RF se va instala într-un loc unde să nu intre în contact cu umiditatea sau condensul, deoarece acest lucru poate afecta funcţionarea inelului tactil. Pentru a asigura o recepţie optimă pentru ceasul controlat prin radio (RCC) şi radiofrecvenţa (RF), asiguraţi-vă că termostatul programabil este instalat la distanţă faţă de orice posibilă sursă de interferenţă (ex. radiouri, televizoare, computere etc.), şi nu este instalat pe sau în apropierea unor obiecte metalice mari.

CARACTERISTICI:

  • Mod de operare prin tehnologia Touch Ring (inel tactil)
  • Afisaj LCD cu iluminare de culoare albă
  • Design modern • Contacte non-voltaj
  • Indicator de baterie slabă
  • Funcție anti-îngheț
  • 6 nivele de temperatură/zi sau pe ciclu de programare
  • Funcția service

Indicatorii cu LED ai receptorului.

Indicatorii cu led ai receptorului ST620RF au scopul de a indica clar şi facil stadiul curent al sistemului. Diferitele combinaţii de semnale led şi descrierile semnificaţiilor acestora sunt descrise în tabelul de mai jos:

LED Stadiu Indicație
Albastru Pornit(nu clipește) Receptorul este pe modul manual şi sistemul cere căldură.
Albastru Intermitent o dată pe secundă Receptorul este pe modul automat şi sistemul cere căldură.
Albastru Oprit Receptorul este pe modul automat şi sistemul NU cere căldură.
Verde Pornit Este pornită alimentarea.
Verde Intermitent o dată la 4 sec.

Receptorul a primit adresa RF corectă, iar semnalul este pe

modul Failsafe (autoprotejat)

Roșu Pornit și intermitent

Receptorul primeşte o adresă nouă RF în modul SYNC sau a

eşuat în salvarea codului RF în modul SYNC

Galben Pornit

Receptorul este în modul autoprotejat când nu se primeşte

semnal RF timp de peste o oră