Epurarea apei, un alt mod de a proteja natura

Promovăm zi de zi produse care ne fac viața mai ușoară și care, în același timp, au grijă de natură. În acest articol ne-am gândit să aducem în discuție un întreg proces menit să protejeze mediul înconjurător, epurarea apei. Epurarea reprezintă procesul complex de reținere și neutralizare a substanțelor dăunătoare dizolvate din apele uzate industriale sau menajere. Procesul are ca scop îmbunătățirea calității acestor ape pentru a putea fi deversate ulterior fără a prejudicia mediul înconjurător. Un alt avantaj adus de procesul de epurare este că apa poate fi chiar refolosită în anumite domenii sau procese tehnologice.

Așadar o staţie de epurare este absolut necesară pentru a menține un mediu curat. Epurarea apelor uzate se face în funcție de caracteristicile apei putând fi mai mult sau mai puțin complexă. Astfel avem stații de epurare simple mecano-biologice sau stații de epurare complexe. Epurarea se realizează în mai multe etape. Produșii finali ai procesului de epurare dintr-o stație de epurare sunt: apa purificată în diferite grade, funcție de proces și de starea ei inițială, dar și nămoluri.

Pentru a alege cea mai potrivită stație de epurare este recomandat să se ia în considerare diferiți factori precum existența unui teren potrivit pentru acest tip de proces, inapt pentru alt tip de activitate, posibilitatea asigurării zonei de protecție sanitară în jurul stației de epurare, obligativitatea asigurării gradului de epurare necesar, distanța față de emisarul în care se deversează apele purificate, cantitățile de nămoluri rezultate în fiecare proces de epurare și posibilitățile de depozitare sau de distrugere a lor, posibilitatea asigurării stației de epurare cu personal calificat. Bineînțeles că alegerea celui mai bun sistem de epurare este dictată de volumul de apă epurată zilnic și de natura apelor uzate.

În situația în care nu sunteți conectați la un sistem centralizat de canalizare, Romstal vă recomandă soluțiile de epurare de la Valrom.

Produsele Valrom sunt uşor de montat și au o performanţă crescută dând un randament de epurare biologic de peste 95%. Ele au un consum minim de energie fiind dotate cu ultimele tehnologii pentru a face economie de resurse. Unitățile detectează automat lipsa de apă în alimentare și trece în regim de “vacanță”. Produsele noastre asigură o apă epurată clară, fără miros, care poate fi deversată în ape curgătoare sau direct în sol permeabil.

În imaginea de mai sus avem o stație de pompare complet automatizată, utilizată ca punct de colectare şi pompare a apelor uzate şi/sau a apelor pluviale din zonele aflate sub nivelul reţelelor de canalizare interioară, pentru: subsoluri tehnice, garaje subterane, demisoluri, beciuri, pivnițe, crame etc. Stație de pompare automatizată este destinată colectării și pompării apelor uzate provenite din clădirile rezidențiale cu subsol tehnic, a cărei conductă interioară de evacuare se află sub nivelul rețelei exterioare de canalizare. Ea reprezintă totodată și soluția profesională ce permite reamenajarea subsolului clădirilor individuale în scopul folosirii optime a acestora.

REZERVOARE PENTRU APĂ

Rezervoarele reprezintă soluţia ideală pentru stocarea apei destinate uzului menajer, apei provenite de la ploi sau pentru combaterea incendiilor.

Aceste recipiente asigură rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare.