CASA cu stil de viaţă ECO

CASA cu stil de viaţă ECO
Activă, independentă şi high-tech!
CASA cu stil de viață ECO este capabilă să funcţioneze singură, fără nicio sursă externă de energie.
Toată energia necesară casei vine de la soare, iar căldura de la pământ.


Soarele oferă de aproximativ 500 de ori mai multă energie decât îi este necesară populaţiei planetei – din păcate, soarele nu oferă această energie exact atunci când este nevoie de ea. Totuşi, atunci când realizăm o casă 100% autonomă, este necesar ca eficacitatea să fie crescută în orice domeniu: de la producerea şi stocarea energiei la consumul acesteia.
Principala caracteristică a unei astfel de case o constituie impactul pe care aceasta îl are asupra mediului înconjurător. Iar acest impact trebuie să fie unul pozitiv, evident. Pentru a fi considerată activă, trebuie să producă mai multă energie decât consumă. Mai mult decât atât, energia pe care o produce o casă activă trebuie să provină din surse regenerabile.

Casa cu stil de viaţă ECO:

1. Asigură confort

– vizează un climat interior confortabil şi sănătos, prin asigurarea luminii, temperaturii, aerului proaspăt, de calitate.

2. Este eficientă energetic

– Casa activă este eficientă energetic; foloseşte surse de energie regenerabilă proprii.

3. Are grijă de mediul înconjurător
– prin soluţiile utilizate interacţionează pozitiv (ecologic) cu mediul pe toată durata sa de viaţă, prin folosirea optimă a resurselor (de ex. apă) şi prin integrare arhitecturală şi culturală locală.