Centrala BAWARIA K4 – soluția perfectă pentru încălzirea eficientă și economă a casei tale

Centrala pe combustibil solid tip BAWARIA K4 cu rezervor de combustibil și alimentator cu ax melcat este destinată instalării în instalații de încălzire, tip – sistem deschis / închis cu circulație gravitațională sau cu circulație forțată, protejat în conformitate cu reglementările naționale sau UE aplicabile în prezent. Acestea sunt recomandate în mod special sectorului privat (case, vile etc.), în spații comerciale, în ateliere etc., în care temperatura maximă admisă a agentului termic nu depășește 85°C, iar presiunea maximă admisă de lucru în sistem nu depășește 1,5 bar.

În cazul metodei de estimare (aproximative), este necesar să se ia în considerare cel mai mare număr posibil de factori potențiali care afectează pierderile de căldură , astfel încât puterea centralei pe combustibil solid selectată, să corespundă cererii efective de energie termică.
Puterea nominală a centralei pe combustibil solid trebuie să fie nu mai mică de cât necesarul de căldură calculat pentru spațiul încălzit. În acest caz, chiar și în condiții meteorologice extreme (temperatura exterioară de aproximativ -20 °C), se poate asigura confortul termic în spațiile utilizate.
Centrala trebuie selectată în funcție de necesarul de căldură, asigurând în același timp confortul termic. Alegerea puterii centralei depinde de coeficientul de transfer de căldură al pereților clădirii, etanșeitatea ferestrelor și ușilor, tipul geamurilor folosite, precum și de zona climatică în care se află clădirea, de intensitatea ventilației încăperilor.

 

Cea mai simplă metodă de calcul a puterii termice a unei centrale se poate face prin următoarea formulă:

 

Q = F x q

Q – puterea termică [kW] F – suprafață încălzită [m2] q – necesarul de căldură [kW/m2]

 

Pentru a asigura funcționarea corectă a centralei pe combustibil solid, consumul termic a instalației trebuie să fie de minim 30% din puterea nominală a cazanului. Consumul de combustibil depinde de modul de funcționare al echipamentului.
Centrala este proiectată și adaptată pentru arderea în regim automat a următorului combustibil solid: Cărbune brun (5-25mm), Huilă (5-25mm), Antracit (5-15mm), Cocs (5-15mm). Gama de centrale BAWARIA K4 include următoarele puteri: 24, 34, 48, 75, 96 kW. Schimbătorul de căldură a centralei pe combustibil solid este o construcție sudată din tablă de oțel. Plăcile sunt sudate iar suprafețele plane sunt întărite prin consolidarea ancorelor. Pe peretele superior și lateral în partea inferioară ai centralei există guri de curățare. Camera de ardere este construită în formă de prismă dreptunghiulară, unde în partea inferioară a fost montat arzătorul cu retort. Pe partea din spate a camerei de ardere există un schimbător de convecție sub forma a două sau mai multe (în funcție de puterea centralei) rânduri de canale verticale, pentru gazele de ardere. Gazele de ardere din camera de ardere trec prin primul canal de evacuare vertical în sus, apoi vertical în jos până la camera de retur și apoi vertical în sus prin cel de-al doilea canal, ca mai apoi să fie direcționate către coșul de fum.

Izolația termică – schimbătorul centralei pe combustibil solid este căptușit cu izolație termică din vată minerală acoperită cu folie din oțel care diminuează pierderile termice ale schimbătorului de căldură. Dispozitiv de reglare și funcționare a centralei pe combustibil solid (regulator electronic). Pe partea superioară a centralei, este instalat un regulator electronic pentru controlul centralei – acesta furnizează utilizatorului informații despre starea centralei, controlând și monitorizând parametrii de funcționare și configurarea acestuia. Regulatorul electronic ecoMAX 850R2-X2 este conceput pentru a controla funcționarea centralei pe combustibil solid cu un alimentator cu ax melcat (șnec).

 

Regulatorul electronic îndeplinește următoarele funcții de bază:

  • menține automat temperatura setată a centralei prin controlul procesului de ardere a combustibilului;
  • controlează alimentatorul cu ax melcat și ventilatorul;
  • îndeplinește funcțiile de protecție și siguranță a centralei.

 

În procesul de ardere a combustibilului în arzător, regulatorul electronic folosește un algoritm de funcționare brevetat individual fuzzy logic, a cărui sarcină principală este asigurarea unei bune și econome funcționări. Datorită acestui fapt, arderea are loc într-un mod optim, ceea ce favorizează protecția mediului, și economisirea combustibilului consumat.

Centrala pe combustibil solid funcționează utilizând acțiunea unei instalații compuse din:

  • sursa de alimentare combustibil cu ax melcat alimentată de un motor electric;
  • arzător cu auto-curățare, sub forma unui retort din fontă;
  • un ventilator care alimentează cu aer arzătorul cu retort;
  • regulator electronic.

 

Combustibilul pentru arzător (retortă) este alimentat dintr-un rezervor prin intermediul unui șnec, acționat de un motor electric cu reductor.

Arzătorul cu retort este amplasat în camera de ardere. În retorta din fontă, au loc toate procesele care duc la arderea combustibilului alimentat. Aerul necesar pentru procesul de ardere este furnizat de un ventilator electric printr-un canal de aer în carcasa arzătorului cu canal inelar și duze de dirijare a fluxului de aer.

Cenușa si zgura formată în faza finală de ardere este direcționată către periferia retortei, după care cade în camera de evacuare a cenușii.

Gazele de ardere cu temperatură mare sunt distribuite în schimbătorul de căldură din oțel, datorită multitudinii canalelor de fumuri se distribuie uniform și se răcesc. Gazele de eșapament cu o temperatură scăzută trec prin racordul de evacuare și sunt evacuate prin coșul de fum.

Porția de combustibil care alimentează arzătorul și volumul de aer este reglat automat de către un controler electronic. Controlerul electronic în baza senzorilor de temperatură – citește și dirijează toate dispozitivele de control, asigurând în parametri variabili utilizarea și distribuirea eficientă a puterii disponibile, pentru menținerea condițiilor de funcționare ale instalației termice.

Arzătorul centralei pe combustibil solid vă permite să controlați procesul de ardere în parametri variabili (strict necesari: dacă centrala are o putere de 24 KW nu înseamnă că în permanență va funcționa la putere nominală), construcția unică și brevetată, permite controlul porției de combustibil strict corelată cu puterea (necesarul termic în funcție de temperaturile din exteriorul încăperii și necesarul din interiorul încăperilor), pentru a păstra temperatura reglată de utilizator pe controler. Astfel, controlerul efectuează continuu măsurători ale temperaturii agentului termic în centrală , controlează în mod corespunzător funcționarea alimentatorului și a ventilatorului. Centrala pe combustibil solid poate funcţiona, de asemenea, în afara sezonului de încălzire, într-un sistem cu schimbător de apă caldă.

Avantajul funcționării centralei-automate pe combustibil solid este realimentarea periodică (7-14 zile)!

 

SISTEME DE SIGURANȚĂ

Software-ul regulatorului electronic efectuează activități de control și siguranță pentru a preveni condițiile periculoase (de exemplu deconectarea de la rețeaua electrică). Protecția reduce riscul de pericole, dar nu înseamnă că puteți încălca normele de siguranță.

Alarmă de temperatură. Această protecţie este activată numai în modul de funcționare (dacă temperatura centralei pe combustibil solid este mai mică decât temperatura setată). Dacă temperatura centralei pe combustibil solid nu crește în timpul specificat de utilizator, alarma este activată, alimentatorul și ventilatorul sunt oprite și se aude un semnal acustic.

Control automat al senzorilor. Dacă senzorul de temperatură este defect – exemplu: „Senzorul de temperatura centrală defect”. Alimentatorul și ventilatorul sunt oprite. Pompele de circulație funcționează independent de senzorul de temperatură . În cazul deteriorării senzorului de temperatură a centralei, alarma va rămâne activă până când senzorul nu va fi înlocuit cu unul nou.

Siguranță de temperatură. Controlerul are o protecție suplimentară a temperaturii software (electronică) împotriva creșterii temperaturii. După depășirea temperaturii maxime (reglată în intervalul 80-85°C) funcționarea ventilatorului și a alimentatorului de combustibil sunt deconectate. În același timp, pompele active încep să funcționeze pentru a distribui agentul termic în instalație și a răci centrala.

Siguranța rezervorului de combustibil. Controlerul are o protecție suplimentară împotriva extinderii flăcării în rezervorul de combustibil. Centrala pe combustibil solid are un senzor de temperatură a alimentatorului, care măsoară temperatura din apropierea rezervorului de combustibil. În cazul unei creșteri semnificative a temperaturii (după depășirea temperaturii setate de 75 °C ), programul regulatorului activează automat procedurile care protejează centrala pe combustibil solid împotriva supra încălzirii sau incendiului.

Securizare termică. Regulatorul electronic al centralei este echipat cu un limitator de temperatură de siguranță STB, care protejează împotriva supra încălzirii cazanului (fierberea apei în instalație).

Supapă de siguranță.Centrala pe combustibil solid este prevăzută cu un racord pentru montarea unei supape de siguranță de 2,0 bar, care asigură o protecție suplimentară în cazul creșterii presiunii în sistem. Cazanul, instalația de încălzire, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de măsurare a presiunii – manometru.

Siguranța fuzibilă. Regulatorul electronic posedă o siguranță fuzibilă tubulară (WT 6.3 A) pentru a proteja plata electronică.

Regulatorul electronic al centralei pe combustibil solid cu senzorul STB, senzorul de temperatură al agentului termic din cazan, senzorul de temperatură al alimentatorului de combustibil – asigură un control riguros al funcționării conform parametrilor ceruți al cazanului și sistemului termic. Funcționarea corectă a acestor elemente asigură controlul procesului de ardere în centrală conform parametrilor ceruți în corelare cu necesarul termic.

COMBUSTIBIL

Funcționarea fără probleme a unei centrale pe combustibil solid cu șnec depinde de utilizarea unui combustibil adecvat. Selectarea corectă a tipului de combustibil garantează nu numai economii de combustibil (arderea eficientă a combustibilului), dar și perioada de funcționare a centralei pe combustibil solid. Combustibilul solid recomandat pentru cazanul BAWARIA K4 sunt: cărbune – antracit, cocs, cărbune – huilă, peleți.

Mai multe detalii, aici: http://bit.ly/31FLpyQ

 

 

U.m.

Bawaria K4 24kw Bawaria K4 34kw Bawaria K4 48kw Bawaria K4 75kw Bawaria K4 96kw
1 Putere termică nominală kw 24 34 48 75 96
2 Interval de putere termică kw 6,5 ÷ 24 10,2 – 34 12,7 – 48 21,0 – 75 28,0 ÷ 96
3

Eficiență termică la putere

nominală

% ≥ 90
4

Clasa ecologică conform (PN-

EN 303-5:2012)

4 4 4 4 4
5 Tiraj necesar coș de fum Pa 15-20 15-25 20-25 25-30 25-30

 

6

Consum de combustibil la putere nominală Antracit kg/h ~ 2,6 ~ 3,7 ~ 5,2 ~ 8,2 ~ 10,4
Huilă kg/h ~ 3,4 ~ 4,9 ~ 6,7 ~ 11,5 ~ 14,4
7

Temperatura gazelor de

evacuare la putere nominlă

0C 130 – 140 150 – 160
8

Temperatura gazelor de

evacuare la putere minimală

0C ~ 55 ~ 65
9

Temperatura maximă a

agentului termic în centrală

0C 85
10

Temperatura recomandată a

agentului termic în centrală

0C 60-80
11 Temperatura minimă pe retur 0C 45
12

Presiune maximă admisă în

centrală

bar 2
13

Presiune maximă la testarea

centralei

bar 3
14 Racord tur, retur inch G1 1/2” G 2”
15 Volum de apă l 75 88 110 170 210
16

Masa totală a centralei (fără

combustibil și apă)

kg 450 505 640 1015 1250
17 Conexiune electrică ~1PEN 50Hz 230V TN-S
18 Izolațe electrică IP 20
19 Racord coș de fum D mm 160 200
20 Lungime A mm 1020 1050 1200 1470 1520
21 Lățime B mm 1170 1300 1300 1720 1720

 

22

 

Înălțime

H1 mm 1280 1450 1450 1750 1750
H2 mm 1150 1250 1300 1550 1650