Politica energetică a companiei ROMSTAL MOLDOVA în perioada 2014-2019

Am stabilit politica energetică de față în scopul creșterii eficienței utilizării resurselor în vederea limitării riscului apariției de deficite și a menținerii impactului asupra mediului în limitele naturale ale planetei, prin economisire, reciclare, substituire, reducere și evaluare.

În octombrie 2014 am început a pune în aplicare politica de față prin înlocuirea becurilor incandescente și econome cu becuri LED.

Iată ce ne-am propus: 75 procent

ILUMINAT

 • Iluminarea clădirilor cu becuri și corpuri de iluminat cu LED-uri și optimizarea sistemului de iluminat, astfel încât consumul de energie electrică să se reducă cu 75%.
 • Până la finele lunii aprilie 2015, în toată rețeaua Romstal Moldova au fost montate corpuri de iluminat LED.

Și iată ce am obținut:POSTER ECONOMIE LED - TOTAL SOCIETATE -01

 

Începând cu sfârșitul anului 2014 am început lucrări de modernizare a cazangeriilor în toată rețeaua Romstal. Ne propunem să obținem următoarele rezultate:

40 procent

ÎNCĂLZIRE

 • Încălzirea clădirilor cu centrale termice în condensaţie sau cu centrale pe lemne și pe peleţi, asigurând reducerea consumurilor de energie pentru încălzire cu 40%.
 • Înlocuirea pompelor de circulaţie pentru circuitele de încălzire cu pompe cu inverter, ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie electrică pentru încălzire cu 25%.

RĂCIRE

 • Răcirea clădirilor cu echipamente tip split cu inverter, folosirea vaselor tampon de acumulare și a pompelor cu inverter în circuitele de răcire, în vederea scăderii consumurilor de energie electrică pentru răcire cu 40%.

40 procent reducerea

ALIMENTARE CU APĂ

 • Echiparea cu sistem inverter a pompelor de hidrofor pentru reducerea consumului de energie electrică la alimentare cu apă cu 40%.
 • Montarea aeratoarelor pe toate bateriile din magazinele şi filialele Romstal, pentru reducerea consumului de apă.

Ambele acţiuni au fost deja realizate, monitorizăm rezultatele. Dar majoritatea angajaţilor Romstal şi-au montat şi acasă aeratoarele! O soluţie practică şi ingenioasă!

 

PRODUCERE APĂ CALDĂ

 • Producerea de apă caldă menajeră și pentru încălzire cu ajutorul panourilor solare, pentru reducerea consumului de energie (gaze sau electric) cu 60%.

PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ

 • Producerea de energie electrică pentru uz propriu, astfel încât să se asigure independența electrică în proporție de minim 80% pentru clădirile cu o putere instalată de peste 50KW.

IZOLARE TERMICĂ ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR SOLARE

 • Asigurarea izolării termice și a protecţiei împotriva radiaţiilor solare care să ducă, alături de măsurile pentru iluminat, încălzire, răcire, producere apă caldă și energie electrică, la încadrarea a 80% din clădirile Romstal în clasele energetice A și B.

Alte acțiuni sunt legate atât de transportul angajaților cât și a produselor comercializate:

 • Deplasarea angajaţilor se va face cu autoturisme având un consum sub 5 litri/100 km și emisii de CO2 sub 140 g/km.
 • Transportul mărfurilor va fi asigurat în proporţie de 80% cu autovehicule tip EUR6, asigurându-se o reducere a consumului de combustibil cu 25%.

25 procente reducerea

O altă prioritate pentru compania noastră este comercializarea de produse care necesită un consum energetic redus, atât pentru fabricarea, cât și pentru utilizarea acestora, asigurându-se astfel reducerea consumului de resurse și a emisiilor de CO2 în atmosferă.

Toate aceste acțiuni vor fi susținute de informarea constantă a angajaţilor și a clienţilor asupra consumului de energie și a necesităţii economisirii resurselor energetice, precum și a reducerii emisiilor de CO2.