Montarea instalațiilor sanitare în baie

Informații generale despre instalațiile sanitare

Construirea unei case presupune și amenajarea unor spații de baie, realizate cât mai practic, alături de găsirea unui design adaptat valorilor personale și tendințelor din domeniu. Este recomandat ca, odată cu primele planuri ale casei, să luăm în calcul amplasarea acestor spații în contextul general al construcției, fiindcă ele impun o serie de condiții legate de poziționarea traseelor de conducte pentru alimentarea cu apă, a celor de scurgere, amplasarea obiectelor sanitare, spațiile de depozitare.

Ce înțelegem însă mai exact prin termenul de „instalație sanitară”? Este vorba despre toate conductele și țevile din noua noastră casă, cele care ne vor ajuta să avem confortul visat. Circuitele de apă caldă și apă rece, dar și țevile care ne ajută cu încălzirea sau cele pentru canalizare, cu toate că alcătuiesc diversele tipuri de instalații sanitare care vor deservi nevoile utilizatorilor din respectiva locuință. Instalația sanitară a unei case reprezintă acest întreg ansamblu de conducte și țevi (apa rece, apa caldă, canalizare, încălzire) și trebuie să fie detaliată în planul de arhitectura al construcției.

Bineînțeles, instalațiile sanitare sunt soluții moderne care trebuie să funcționeze perfect, de aceea este necesar ca acestea să fie proiectate împreună cu un specialist. Acesta va fi capabil să respecte structura și designul casei și va lua în calcul toate dimensiunile pentru ca instalația să funcționeze conform așteptărilor.

Instalația sanitară se proiectează încă din fazele incipiente, deoarece trebuie cunoscute toate detaliile despre rețeaua de apă care va alimenta locuința. Astfel vom ști dacă ne vom cupla la rețeaua care deservește comunitatea sau ne vom procura apa dintr-o sursă proprie cu ajutorul unui hidrofor. Tipul de rețea pentru care optăm ne dictează și dimensiunea elementelor care alcătuiesc instalația sanitară. Ele trebuie să fie potrivite pentru a face față presiunii apei. Țevilor li se adaugă și robineți potriviți care ne vor fi utili în cazul unor avarii.

 

Ce tipuri de instalații sanitare există

După cum am spus mai sus există mai multe tipuri de instalații sanitare – instalația de apă rece (circuitele prin care circulă apa rece), instalația de apă caldă (circuitele pentru apa caldă), instalația de canalizare (circuitele prin care este evacuată apa reziduală) și instalația de încălzire (circuitul țevilor prin care circulă apa necesară încălzirii în clădire).

Totuși, să nu uităm că pe lângă instalațiile sanitare amintite, cele de interior, există și o instalație sanitară de exterior. Dacă primele se ocupă de rețeaua care susține întregul circuit al apei din interiorul casei, despre instalația sanitară de exterior trebuie să precizăm, pe lângă faptul că se realizează în afara locuinței, ea are un rol important, deoarece ea se ocupă de colectarea apei pluviale. Atât la interior cât și la exterior trebuie să ținem cont de debitul maxim de apă care va curge prin rețea.

Cum funcționează instalațiile sanitare

Pentru a avea instalații sanitare de cea mai bună calitate trebuie să respectăm câteva principii de funcționare importante. Fiecare tip de instalație, din cele prezentate mai sus, funcționează după un astfel de principiu. Vom discuta despre principiul presiunii, principiul vaselor comunicante sau principiul gravitației, fiecare dintre acestea aplicându-se diferit în funcție de tipul instalației sanitare.

Principiul presiunii

Instalațiile sanitare de apă rece funcționează după principiul presiunii. Dacă cum am spus în debut, sursa apei poate fi rețeaua locală, sau una proprie, de genul unei fântâni forat. Indiferent de sursa, instalația se bazează pe principul presiunii. Apa este împinsă din rețea sau va fi pompată prin intermediul conductelor de un hidrofor. Presiunea este cea care asigură pătrunderea apei în locuință. Ea este cea care ne ajută să distribuim apa către toți consumatorii din casă – chiuvete, căzi, dușuri, toalete. Nu trebuie uitat că, oricare ar fi sursa de alimentare cu apă rece a unei case, va trebui să montăm întotdeauna un robinet principal situat între sursa de apă și intrarea în casă. Acest robinet este montat în căminul apometrului sau în locul în care este amplasat hidroforul. Acestuia i se adaugă și alți robineți, montați pentru fiecare coloană de distribuție care să asigure închiderea sau golirea coloanelor în caz de nevoie.

Principiul vaselor comunicante

Principiul vaselor comunicante al lui Blaise Pascal se aplică cu succes în funcționarea instalației sanitare. Ce ne spune pe scurt acest principiu? Datorită fizicii știm că lichidul din două sau mai multe vase comunicante va avea același nivel, în plan orizontal, indiferent de forma sau dimensiunea acestor vase. Pascal a studiat hidrodinamica și experimentând a ajuns la concluzia că dacă două sau mai multe recipiente sunt legate printr-o conductă, așa cum se întâmplă în cazul instalațiilor sanitare unde chiuvetele și toaletele sunt legate sunt unite cu ajutorul unor țevi, prin care poate circula un lichid, atunci lichidul turnat într-unul dintre recipiente va curge prin conductă și în celelalte recipiente, până când nivelul lichidului va fi același.

 Principiul gravitației

Sistemul de canalizare este instalația sanitară care funcționează pe principiul gravitației. Acest sistem trebuie realizat cu foarte mare atenție la detalii, deoarece el preia tot debitul apelor evacuate din casă. Pentru o funcționare ireproșabilă acesta are nevoie și de aer, pentru a nu se forma efectul de vid. El se bazează pe principiul forței gravitaționale iar în cazurile în care instalația nu poate funcționa după acest principiu din cauza așezării terenului, aceasta va include stații de pompare. În cazul sistemului de canalizare trebuie realizate corect toate traseele și pantele conductelor. Nu mai vorbim de diametrele potrivite ale acestora. Toate aceste calcule sunt necesare încă din stadiul de proiect. Astfel vom fi siguri că nu vom avea probleme precum înfundarea canalizării.

Planul instalațiilor sanitare

Pentru o funcționare perfectă a instalațiilor sanitare trebuie să urmăm câțiva pași importanți, care încep chiar de la proiectarea acesteia. Arhitectul care concepe proiectul casei va ști să introducă în planul casei și instalația sanitară, altfel nu vor putea fi eliberate toate autorizațiile și avizele de construcție. Mai mult de atât, chiar daca instalatia este trecuta in proiectul casei, trebuie realizat separat un plan detaliat al acesteia care trebuie respectat întocmai.

Înainte de a începe lucrările la casă trebuie să știți, de asemenea, care va fi sursa de alimentare cu apă. Astfel se va cunoaște în detaliu care vor fi investițiile necesare realizării unor instalații sanitare potrivite. Dacă în cazul legării la rețeaua publică de apă lucrurile vor merge mai ușor, în celalalt caz, al alimentării din fântâna proprie, trebuie să fim conștienți că vom avea parte de mai multe probleme. Ne referim aici la munca suplimentară pentru forarea fântânii la adâncimea stabilită în prealabil de specialiști, dar și la achziționarea unui echipament de pompare potrivit (hidrofor) care să deservească cu succes toate instalațiile.

Planul instalațiilor sanitare va cuprinde și alegerea tipului de încălzire. În ultima perioadă tot mai mulți preferă o centrală proprie deoarece preferă să fie independenți și să hotarască singuri care va fi temperatura casei lor. Nu mai depind de rețeaua orașului și pot face economii considerabile pe termen lung, chiar dacă investiția inițială este una mai mare. O centrală termică poate fi folosită și pentru încălzirea apei, dar există și alte opțiuni, precum boilerele, instanturile sau chiar varianta mai modernă, panourile solare.

Bineînțeles, planul inițial include și alegerea tipului de instalație de canalizare. Aceasta poate fi de asemenea legată la rețeaua localității sau se realizează cu ajutorul unei fose septice. Se va avea în vedere crearea unui sistem de aerisire și crearea unei garde de apă, care va preveni pătrunderea mirosurilor neplacute în interiorul locuinței.

 

Montarea instalațiilor sanitare în baie

În primul rând, înainte de a începe operația realizării instalației sanitare în baie, trebuie să studiem planurile de execuție despre care am amintit. Acestea ne vor ajuta la trasarea cu creta a traseelor pe care conductele de alimentare și de scurgere le vor urma. De asemenea, se va lua în considerare și poziția obiectelor sanitare sau a aparatelor care vor fi legate la instalația noastră sanitară din baie.

Conductele se montează întotdeauna înainte de tencuire și de placarea pereților, în timp ce obiectele sanitare se montează ulterior. Se vor prevedea și derivațiile pentru racordarea obiectelor sanitare. Deoarece la acest moment încă nu se cunoaște înalțimea pardoselii se va ține cont de linia de vagnis, un element cunoscut de instalatori, care se trasează pe pereți la înălțimea de 1 m de la nivelul pe care îl va avea pardoseala finită. Cu ajutorul liniei de vagnis vom trasa poziția obiectului sanitar trăgând în jos pe perete de la aceasta linie de vagnis o altă linie verticală care reprezintă axa obiectului sanitar ce urmează a fi montat. Tot acum se trasează și poziția legăturilor de alimentare cu apă caldă și rece și cea de scurgere. Astfel vom ști locurile prin care vor trece conductele, unde vor fi ramificațiile, dar și detalii precum diametrele conductelor, pantele și distanțele lor de la pereți și locurile în care se vor executa găuri.

După ce s-au stabilit toate aceste lucruri se poate trece la lucrarea propriu-zisă. Se vor efectua găurile și șanțurile necesare introducerii tuturor elementelor necesare. După ce acestea se găsesc la locurile lor ne vom asigura că legăturile dintre ele sunt etanșe.

Sfaturi și aspecte importante

Pentru ca instalația sanitară să fie una rezistentă trebuie să avem în vedere câteva aspecte importante ce trebuie luate în considerare. După cum am spus, lucrarea începe de fapt încă din stadiul de proiectare. Încă de atunci trebuie stabilite corect dimensiunile elementelor în funcție de calculele privind necesarul de apă pentru instalațiile de alimentare. Astfel vom fi siguri că dimensiunile scurgerilor, respectiv capacitatea țevilor sunt suficiente pentru a face față cerințelor. Tot de acum vom cunoaște care vor fi diferențele de nivel pentru funcționarea gravitațională corespunzătoare a sistemulului de canalizare.

Am amintit deja despre importanța amplasării unor robineți de închidere și golire, care ne vor ajuta în cazul eventualelor defecțiuni. Un sfat demn de luat în seamă este să avem în vedere proiectarea ușilor de acces pentru întreținerea și repararea eventualelor avarii ale instalației.

La aspecte importante în procesul realizării instalației sanitare trebuie trecută și alegerea materialelor utilizate. Ne vom interesa în prealabil care sunt avantajele și dezavantajele țevilor de cupru, aluminiu, polipropilenă, pex, pert. Decizia trebuie luată în funcție de temperatura apei care circulă prin țevi, de tipul de centrală utilizată dar și de duritatea apei care va circula prin sistem. Este recomandat să vă sfătuiți cu un specialist înainte de achiziție. Am explicat într-un articol anterior care sunt avantajele și dezavantajele folosirii unor țevi de plastic sau a celor din cupru.